Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как „Веверица“ ЕООД третира вашите лични данни като администратор. Основна мисия на нашия екип е да ви предоставя експертна информация, свързана със здравето, развитието и отглеждането на децата, както и да ви подкрепи във вземането на решения като родители.

 

Какво регламентират Правилата за поверителност

От 25 май 2018 г. в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Регламентът гарантира правото на неприкосновеност и защита на личните данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас.

„Веверица“ ЕООД прилага Регламента и неговите изисквания, с които може да се запознаете:

·       Да ви информираме какви данни използваме;

·       Да ви информираме защо ги използваме;

·       Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например;

·       Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, както и тяхното изтриване;

·       Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Както знаете, интернет е глобална мрежа и често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение, например Google Analytics.

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат: имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

 

Какви данни събираме ние от нашите регистрирани потребители

„Веверица“ ЕООД събира от потребителите на уебсайтовете си – golemiteimalkite.bg и myteen.bg, специфични данни от осъществените регистрации, за да анализира поведението на потребителите си, както и за да им предостави по-профилирано съдържание и реклами, а именно следните лични данни: имейл адрес  за получаване на бюлетин и коментари в уебсайта (същите не са публични по своя характер).

 

Данни, събирани за всички посетители в нашите уебсайтове

Събираме следните данни за всички посетители:

·       IP адрес;

·       Идентификатор на потребителя с висока степен на уникалност;

·       Идентификатор на устройство (device ID) за мобилни апликации, с висока степен на уникалност;

·       Идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност;

·       История на посетените страници с цел установяване на предпочитанията ви към определени типове съдържание;

·       История на направените от вас търсения в нашите страници;

·       Списък с прегледаните реклами според тяхната категория и взаимодействието ви с тях; наличност на рекламата във видимата част на браузъра ви; направени кликове; натискания на бутоните за скриване на рекламата и др.

 

Данни, събирани от бисквитките

Бисквитките са данни, които ни помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин за вас и как да ги направим още по-добри за вас. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко.

Използваме бисквитките основно с цел да следим поведението ви – кои секции в сайта посещавате, колко време престоявате в сайта, колко време четете/гледате даден материал (статия/видео), рекламите, които сте видели и с които сте си взаимодействали, в кой времеви диапазон посещавате сайта и др.

 

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни

Понякога информацията се споделя с трети страни. Това се налага, за да подобрим услугата към вас или изобщо, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от вас услуга.

„Веверица“ ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „Веверица“ ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност „Веверица“ ЕООД да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Част от тези компании са, например:

·       Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, Google Case, Google IMA, Google Plus: https://privacy.google.com/#

·       Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др.: https://www.facebook.com/privacy/explanation;

·       Mail Chimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/;

·       Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;

Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Ако не искате да изпращаме информацията към някои от нашите партньори, може да оттеглите вашето съгласие.

 

Права на потребителите

Всеки потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни, съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки потребител има право на:

  • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

  • Достъп до собствените си лични данни;

  • Коригиране (ако данните са неточни);

  • Изтриване на личните данни (право “да бъдеш забравен”);

  • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

  • Преносимост на личните данни между отделните администратори;

  • Възражение спрямо обработването на неговите лични данни;

  • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Администратор: „Веверица“ ЕООД, ЕИК 206816795, адрес: София, жк Гео Милев, бл. 123, ап. 3, имейл: office@vever.studio