Сега четеш
Какво трябва да знаем за антибиотиците?

Какво трябва да знаем за антибиотиците?

Както всички знаем, антибиотиците се използват за лечение на инфекции, причинени от чувствителни към тях микроорганизми. Това са едни от най-често употребяваните медикаменти в съвременния свят, довели до истинска революция и значимо намаляване на смъртността от инфекциозни заболявания. Напоследък обаче все по-често се говори за т.нар. антибиотична резистентност, която се дължи на прекомерната употреба на антибиотици и която води до това, че те спират да бъдат ефикасни.

В какви случаи антибиотиците са задължителни в лечението на детето и кога техният прием е ненужен? Кои са основните правила при даването на антибиотик и как приемът влияе на имунната система? По тези и още интересни въпроси, свързани с антибиотиците, разговаряме с д-р Петрова.

 

Какво представляват антибиотиците?

Антибиотиците са лекарствени антимикробни средства – медикаменти, които по различни механизми нарушават метаболизма и размножаването на различни микроорганизми или директно ги разрушават. Думата антибиотик произлиза от старогръцки: àντί – срещу и βίος – живот. Първите открити антибиотици били вещества с природен произход, но в наши дни антибиотиците са синтетични.

Как действат?

Антибиотиците се класифицират според техния начин на действие, химична структура или спектър на активност.

Според механизма на действие антибиотиците биват:

  • Бактерицидни – такива, които унищожават директно чувствителните към тях бактерии. Най-често тава става чрез разрушаване на клетъчната обвивка и последваща лиза на бактериалната клетка.
  • Бактериостатични – такива, които спират размножаването на бактериите, като например потискат синтеза на протеини в клетката, синтеза на ДНК в ядрото и т.н. По този начин тези бактерии остават живи, но неспособни да се възпроизвеждат и имунната система на болния човек ги унищожава.

Някои родители и при най-малкото неразположение на детето са готови да посегнат към антибиотика, макар да знаем, че самолечението не е редно. До какви последствия може да доведе неправилният прием на антибиотици?

Назначаването на антибиотик, особено на дете, е изключително и само в компетентността на лекаря педиатър. Такова лечение е оправдано единствено при сигурна или много вероятна бактериална инфекция. Лекарят поставя диагнозата въз основа на клиничните симптоми и установените при прегледа признаци, назначава лабораторни изследвания, а при нужда – и микробиологично изследване на проби от мястото на инфекцията. Всичко това изисква сериозни познания относно детската инфекциозна патология и клиничен опит, каквито родителите, макар и искрено загрижени за своите деца, нямат.

Освен това родителите нямат необходимите познания да определят правилната доза и продължителност на лечението. При ниска доза и кратък курс на лечение съществува риск от създаване на популация от бактерии, нечувствителни към съответния антибиотик. При следващо боледуване това може да представлява сериозен проблем. Предозирането пък увеличава риска от интоксикация и изява на нежелани реакции с увреждане на различни органи и системи, специфични за всеки медикамент.

Има и родители, които са на другата крайност и всячески избягват да дават антибиотици на детето. Кога приемат на антибиотик обаче е задължителен и защо?

Нелекуваните с антибиотик инфекции могат да доведат до различни усложнения, които се разделят на две групи – бактериални и небактериални. В първата група са: влошване на основното заболяване, развитие на бактериемия, сепсис, гноен артрит, остеомиелит, менингит. Най-честите от втората група са острият постстрептококов артрит и ревматичната болест. Понякога въздържането от антибиотична терапия налага прием на антибиотици за продължителен период от време (пет и повече години).

Какво означава антибиограма и трябва ли да се прави преди назначаване на антибиотик?

Антибиограмата показва чувствителността на изолирания бактериален причинител към различните антибиотици и именно затова е изключително важна – тя спомага да бъде избран най-подходящия антибиотик за конкретния случай. Провеждането на антибиограма преди започване на антибиотично лечение е препоръчително винаги, когато е възможно вземането на материал от мястото на инфекция. Трябва обаче да подчертаем, че при категорични данни за бактериална инфекция, приложението на антиобиотика трябва да започне преди получаването на резултат от микробиологичното изследване. Когато този резултат е готов и при липса на задоволителен ефект от лечението е възможна смяна на антибиотика съобразно антибиограмата.

Кои са основните правила при даването на антибиотик на децата?

Най-важно е де се предпише антибиотик при реални показания, т.е сигурни данни за бактериална инфекция или висок риск от такава. Даването „за всеки случай“ е грешка и носи повече вреда, отколкото полза. От особена важност  са определянето на подходящия медикамент за всеки конкретен случай, както и дозирането в съответствие с възрастта и теглото на детето, тежестта на инфекцията и евентуалното наличие на други заболявания, както и предвид съпътстващата друга терапия.

За всеки конкретен медикамент има определени правила за приемане в зависимост от неговите фармакологични характеристики. Задължение на лекаря е да инструктира родителите – преди или след хранене да се дава медикамента, необходимо ли е да се избягват определени храни, напитки и други лекарства. Допълнителна информация родителите получават от приложената в опаковката листовка.

Друго важно правило е да се спазва точно продължителността на антибиотичния курс независимо от това колко бързо настъпва подобрението. За всяка конкретна инфекция е известно времето, необходимо за пълното унищожаване на инфекциозния причинител. Преждевременното спиране на антибиотичното лечение може да е причина за персистиране на бактериите и намаляване на тяхната чувствителност дори без клинични симптоми и възстановяване на болестта след определен период от време.

Защо наред с антибиотиците трябва да се приемат и пробиотици?

Приемът на пробиотици по време на антибиотично лечение е препоръчителен. Доказано е, че пробиотиците намаляват честотата на антибиотик-асоциираната диария. Важно е да се знае, че пробиотиците трябва да се приемат поне с четири часа разлика от антибиотиците.

Трябва ли да се приемат витамини, например В-комплекс?

Това правило е валидно само за малка група конкретни антибиотици, които понастоящем се употребяват много рядко.

Влияят ли антибиотиците на имунната система?

Както вече се спомена, антибиотиците унищожават бактерии. Техният механизъм на действие не включва въздействие върху имунни механизми и съответно те нямат пряко отношение към имунната система. Би могло да се предположи, че променяйки микробната среда на организма, се променят и стимулите към имунната система на детето, но това са много сложни и недокрай изучени процеси, които не могат да бъдат директно измерени.

Как влияят антибиотиците на детските зъби? Много родители споделят за почерняване след прием?

Виж още

Този страничен ефект е известен само за една група антибиотици – тетрациклините. Именно по тази причина те се прилагат над осемгодишна възраст. При приложение на широкоспектърни антибиотици може да се наблюдава почерняване на езика, което е невинно и преминава без лечение.

След прием на антибиотици как да се погрижем за по-доброто здраве на детето?

Правилно прилагания антибиотик не би трябвало да има негативни последици за здравето на детето, съответно не е необходимо приложението на допълнителни медикаменти и прилагането на специални грижи, освен приемат на пробиотик за поне 10 дни след приключването на антибиотичния курс.

Какво не знаем за антибиотиците?

Наличието на висока температура не трябва да бъде индикация за включване на антибиотично лечение. Или казано по друг начин – антибиотиците не са антипиретици. „Профилактичното“ назначаване на антибиотик при вирусна инфекция, независимо от тежестта й, няма основание, не променя хода на инфекцията и не предотвратява бактериалните усложнения.

Много често родителите казват: „Този антибиотик не действа на моето дете“. Трябва да отбележим, че, за щастие, антибиотиците не действат на децата, а само на микроорганизмите. Фактът, че предишно заболяване не се е повлияло от определен антибиотик, не означава, че трябва детето да не го получава при следващо.

Какво да правим, когато пропуснем прием?

При пропуснат прием може да се постъпи по два начина. Първо, ако не е минало много време (до 1-2 часа) е най-добре медикаментът да се приеме веднага без промяна на дозата и без изместване във времето на следващата доза. Второ – пропусната доза не се компенсира, просто се дава следващата доза в определения час.

Внимание: Ако детето повърне скоро след приема, също не се прилага допълнителна доза, тъй като никога не е известно каква част от медикамента е останала в организма на детето и е възможно предозиране.

Какво означава антибиотична резистентност?

Неправилното и повсеместно изписване на антибиотици при липса на показания, особено в ниски дози и кратки курсове, е причина за повишаване на нивото на антибиотична резистентност в определена популация. В тези случаи се унищожават само най-чувствителните бактерии, а в организма остават само тези, които успяват да изградят защитни механизми (резистентност) към съответния антибиотик, който при следващо боледуване няма да е ефективен.

 

Каква е твоята реакция?
Вълнувам се
0
Глупаво
0
Любов
0
Не знам
0
Щастие
0
Виж коментарите (4)

Остави коментар

Your email address will not be published.

© 2022 GolemiteIMalkite.bg. Всички права запазени!

Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре