Мария Евгениева

председател на фондация „За майчино и детско здраве“

1 публикувани статии | Следвай:
Масажът – нежен ритуал за здраво бебе

От момента на раждането си бебето познава своята майка, нейния мирис, нейния глас, нейното лице.…