Сега четеш
Детето вече говори! За какво да внимаваме?

Детето вече говори! За какво да внимаваме?

Всеки родител се вълнува кога детето му ще проговори…  А ако забележи някакъв проблем в говорното развитие, притесненията са неизбежни. За да ви бъдем от полза както в очакването на първите думички, така и в случай, че има проблем, се срещнахме с логопеда Милена Макавеева. Тя ще ви запознае с основните етапи на проговарянето, както и с признаците, подсказващи за проблеми в езиково-говорното развитие през различните периоди от развитието на детето.

 

Кога проговарят децата?

Проговарянето е естествен процес в детското развитие, а основите за него се полагат през първите месеци от живота. Появата на целенасочена реч е предшествана от следните предпоставки:

 • Гукане – появява се около втори-трети месец след раждането и представлява неосъзната вокална активност, предимно с гърлени и гласни звукове;
 • Първоначално подражание – това е рефлекторна реакция на бебето на нашето поведение, което е базисно за споделеното внимание, стоящо в основата на комуникацията, изявява се между трети и шести месец;
 • Съзнателна имитация на звукове, мимика и жестове на възрастните – тя е възможна след шести месец; бебето наблюдава мама и постепенно опитва да прави подобни на нейните движения с веждите, устните, да имитира звуково това, което тя насочва към него;
 • Лепет, бърборене – към шести месец бебето използва наличните вече звукове (гърлени, устнени, преградни), като ги комбинира по различен начин, дублира, обогатява с различна интонация; играта на имитация продължава и се усложнява;
 • Протодуми – първите целенасочени думи, които могат да звучат различно от реалните, но задължително са насочени към един и същ обект. Това могат да бъдат звукосъчетания или срички, с които мъничето означава хора и обекти от обкръжаващата среда;
 • Комуникативни жестове – бебетата харесват всичко, свързано с движение. Ако ние, възрастните, използваме жестове и оставяме време за насрещна реакция, то с израстването мъниците бързо се ориентират в ситуацията спрямо демонстрираните жестове. Така им даваме възможност не само да разбират смисъла на жестове като „Дай“, „Чао“, „Ела“ и други, а и сами да ги използват, обогатявайки палитрата на невербалната си комуникация. Мъничето вдига нагоре ръце, когато идвате да го вземете, насочва поглед към обект, по посока на когото сочите и т.н.

 

Какви са признаците за проблеми в езиково-говорното развитие през различните периоди от развитието на детето?

В ранното детство (във възрастта до три години) е важно да бъдат проследени както възможностите за изразяване (активен говор), така и тези, които отразяват разбирането на езика. Ето някои от много важните умения в ранната възраст, които трябва да бъдат проследени:

 • Знае ли детето името си; обръща ли се стабилно, когато го повикате; нуждае ли се от неколкократни повторения, за да реагира; различно ли реагира, когато е у дома и навън? Реакциите му влияят ли се от външни стимули като шум и разсейващи елементи;
 • Запушва ли си ушите при силен необичаен звук, ако да, при какъв;
 • Познава ли близките си хора, може ли да се обърне към тях, да ги посочи или погледне, когато бъде попитано;
 • Разпознава ли реални предмети и обекти от обкръжаващата го среда, може ли да ги намери, посочи или погледне, например:

„покажи къде е чашата“ или „намери къде е топката“;

 • Детето разпознава ли части на тялото си, може ли да покаже при запитване очи, нос, ушите си и т.н.; Може ли да посочи частите на тялото на друг човек или кукла;
 • Способно ли е да изпълнява команди и ако да, какви са те – дали касаят обекти в непосредственото му обкръжение, например, „дай ми обувките си“, които са до него; възможно ли е да изпълни по-сложни команди от типа „отиди до масата и ми донеси лъжицата“; можете ли да го пратите в друга стая и да ви донесе оттам например чифт чорапи. Често на тези въпроси родителите споделят, че детето според тях разбира инструкцията, но не желае да я изпълни. Хубавно е да знаем, че всичко, което малките могат с лекота, демонстрират с удоволствие. Възможно е да се разсейват много от стимулите край себе си. Също така може да чуват и разбират информацията, но да не съумяват да приоритизират стъпките по изпълнението й;
 • Може ли детето да посочва популярни изображения в книжка при запитване или по-скоро харесва да я разлиства.

Ако наблюдавате, че гореизброените умения са недостъпни или се реализират по специфичен начин, успоредно със забавяне в проговарянето, не се колебайте да се консултирате със специалист.

 

На каква възраст се наблюдават първите говорни проблеми?

Когато е налице проблем на развитието, например тежка недоносеност, с всички произтичащи от нея проблеми по отношение на дишане, хранене, сензорна преработка и т.н., логопедът се включва веднага след раждането. Той обследва състоянието на лицевата и оралната мускулатура – структура, тонус, амплитуда на движение, рефлекси и орално-моторни механизми. При необходимост би могъл да обучи родителите на различни техники за масаж, хранене и игра. Важно е състоянието на детето да бъде проследявано периодично, предвид променящите се с възрастта изисквания към него и при необходимост то да бъде терапевтирано.

Комплексни състояния като ДЦП, епилепсия, различни генетични сидроми и аутистичен спектър, при които е логично да има закъснение и специфика в говора и езиковите умения, изискват намесата на логопед от възможно най-ранна възраст. Това би осигурило на децата по-добри възможности за комуникация и социализация.

Иначе, закъснение в говора би могло да бъде установено дори във възрастта под една година, а по отношение на уменията за разбиране на езика, маркери за тях фигурират след 8-ия месец в диагностичните критерии. В случай на разминаване между изискванията и уменията на детето, логопедът би могъл да даде насоки на родителите за възможните начини да стимулират в домашни условия.

По отношение на звукопроизношението, след 3-тата година от живота на детето специалист би могъл да прецени има ли нужда от намеса от чисто техническа гледна точка.

 

Какви могат да бъдат причините за говорните нарушения?

Когато отидете на консултация с логопед, ще ви бъдат зададени въпроси за времето през бременността, начина на раждане, адаптацията на бебето към външния свят, начина на хранене, съня и бодърстването през първата година, психомоторните умения през основните периоди. Тези анамнестични данни, заедно с наблюдението и обследването на детето, оформят картината на настоящия момент. В случай на сериозно изоставане и специфики в развитието, логопедът ще насочи детето за допълнителни изследвания (неврологични, генетични, психиатрични, психологични и др.),които да изяснят причините.

Нещо любопитно – причина за неправилно звукопроизношение, което рефлектира в трудно разбираем говор, може да бъде променлив мускулен тонус на езика, устните, бузите и долната челюст. Отражение оказва начинът, по който се храни детето, дъвче ли добре храната, а също и това дали има вредни навици като например смучене на палец, удължена употреба на залъгалка и прочие.

 

Бихте ли ни дали съвет как да подпомогнем речево-говорното развитие на детето?

Предвид факта, че говорът е мускулно организиран процес и добрият тонус на оралната и лицева мускулатура са необходими за правилна артикулация, бих препоръчала на родителите да играят такива игри, които тренират именно тези мускули. Подходящи за целта са духането на сапунени балони, свиренето с различни свирки, пиенето със сламка. Препоръчително е обаче родителите да бъдат обучени от специалист, тъй като ако упражненията не бъдат извършвани коректно, няма как да се постигне желания резултат. И още нещо – каквито и упражнения и игри да предлагате на детето, важно е те да бъдат обвързани с конкретна функция, чието подобрение целите.

 

Първите думи на детето

Първите смислени думи на детето обикновено се появяват около първата годинка, като в повечето случаи са насочени към близките. Постепенно малчуганът натрупва активен речников фонд: за животни, обекти и предмети от бита, действия от ежедневието. Към края на първата година децата започват да свързват дума и жест или две думи във фраза, което е ключов етап в развитието на свързана реч. На тази възраст се очаква те да боравят със запас от 100 до 300 думи. Към третата година от живота на детето този запас нараства до около 700-800 думи.

 

Важно

Критичен момент за развитието на езиковата система е възрастта около втората година, когато се очаква появата на фразова реч. Ако детето е по-голямо от 24 месеца и борави с ограничен репертоар от единични думи, не се колебайте да потърсите консултация с логопед.

 

Каква е твоята реакция?
Вълнувам се
0
Глупаво
0
Любов
0
Не знам
0
Щастие
0
Виж коментарите (0)

Остави коментар

Your email address will not be published.

© 2022 GolemiteIMalkite.bg. Всички права запазени!

Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре