Сега четеш
Детето ми е в първи клас, част 2: Кой кой е в училище

Детето ми е в първи клас, част 2: Кой кой е в училище

 

Училищното настоятелство

Училищното настоятелство е сдружение на родителите от училището. Основна цел на повечето настоятелства е да подпомагат образователния процес на децата в училище. За съжаление не навсякъде училищните настоятелства са добре организирани и работещи. Поинтересувайте се как стои въпросът във вашето училище и по какъв начин вие и родителите от вашия клас бихте могли да помогнете на настоятелството. Ако пък то не е от най-активните, може би сега е моментът да му влеете свежа струя. В края на краищата вероятно детето ви ще бъде в това училище в следващите поне седем години. Струва си да инвестирате време и усилия, за да стане то по-приятно и най-важното по-полезно за него.

Училищната администрация

Директорът и помощник директорите имат определено приемно време, в което можете да ги посетите. На първата родителска среща се информирайте кога е то и кой помощник директор за какво отговаря. Това ще ви помогне да се ориентирате към кого да се обърнете, когато имате някакъв въпрос или проблем.

Лекар и зъболекар

Всички училища задължително имат медицинска сестра, чието работно време покрива по-голямата част от времето, което децата прекарват в училище. Нейно задължение е да участва в разработването и осъществяването на програми за здравно образование, да оказва първа помощ, когато е необходимо, да води здравната документация на всички ученици. Заплатата й се плаща от общината.

Лекар в училището може да бъде осигурен с помощта на училищното настоятелство. Общината не е длъжна да поддържа висш медицински персонал в училище.

Същото важи и за зъболекарите. Училищният бюджет не включва издръжка на зъболекар и зъболекарски кабинет на територията на училището.

Профилактичните прегледи са отговорност на родителите.

Освен преглед при личния лекар ви препоръчваме да заведете детото си на зъболекар и очен лекар. Много деца имат трудности в училище заради недиагностицирани проблеми със зрението.

Осигурете им и задължителните имунизации:

6 години – комбинирана ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит;

7 години – БЦЖ ваксина (против туберкулоза).

Обмислете и поставянето на противогрипна ваксина.

Логопед

Виж още

Не във всяко училище има логопед. Обикновено той обслужва всички училища и детски градини в даден район. Попитайте на родителска среща кой е вашият районен логопед и къде се намира кабинетът му. С логопеда можете да се консултирате не само за проблеми с речта, но и за процеса на адаптация към училището или за други специфични въпроси, свързани с обучението на детето.

Ресурсен учител

Ресурсният учител е много ценен както за децата, които имат нужда от подкрепа за адаптацията в училищната среда, така и за учителите и родителите. Негова задача е да бъде медиатор  и да успее да „преведе“ на всички страни какво е добро и полезно за детето. Той е този, който адаптира учебното съдържание според нуждите на детето със специални потребности.  Ресурсният учител е подкрепа за родителите на децата със специфични нужди, но би могъл да е полезен и за останалите родители с информация за определени затрудения или нарушения в развитието на децата. За съжаление в нашите училища все още има недостиг на ресурсни учители и не е рядкост един такъв специалист да помага на десетина деца, а това затруднява ефективността на работата му.

Психолог/педагогически съветник

Задължително се информирайте дали във вашето училище има психолог или педагогически съветник. Разликата в неговото образование и квалификация определя и различните услуги, за които можете да се обръщате към него. Но независимо от това, дали е психолог или педагогически съветник, той работи не само с децата и учителите, но и с родителите. Можете да се обръщате към него за консултация по различни проблеми, които ви притесняват във връзка с пребиваването на детето в училището или с неговото развитие. Ако той няма компетентността да се справи с вашия проблем, може да ви насочи към подходящи специалисти или отделите за закрила на детето.

Училищният психолог/педагогическият съветник подпомага процеса на развитие на класната общност – изграждането на класа като екип, усвояването на умения за справяне с конфликти, страхове и притеснения. Негова задача е да подпомага работата на класните ръководители, за да могат те да работят за изграждане на емоционална и социална интелигентност у децата.

 

Каква е твоята реакция?
Вълнувам се
0
Глупаво
0
Любов
0
Не знам
0
Щастие
0
Виж коментарите (0)

Остави коментар

Your email address will not be published.

© 2022 GolemiteIMalkite.bg. Всички права запазени!

Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре