Сега четеш
Детето ми е в първи клас, част 1

Детето ми е в първи клас, част 1

ДНЕВНИЯТ РЕЖИМ

Първи клас е най-голямото предизвикателство за децата. Налага им се да свикнат със съвсем нов режим, среда, колектив, задължения. Трябва да полагат усилия за усвояване на учебния материал, който за нас, възрастните, е елементарен и лесен, но за детето е непознат и труден. Очевидно е, че и ние, родителите, трябва да положим усилия, за да подкрепим детето, да му покажем как да учи, да планира времето си и да подготвя необходимите материали за следващия ден. Правилният дневен режим има изключително голямо значение за физическото и психичното здраве на децата в тази възраст.

Създайте ритъм!

На пръв поглед ритъмът и повторяемостта могат да изглеждат еднообразни и скучни за съвременния човек, но имат своя дълбок и особен смисъл за децата. Ритмите на деня, седмицата и годината създават у тях усещане за сигурност и защитеност, развиват чувство за доверие в живота – това е умение, което ще му помага и в по-късната възраст.

Как да управляваме времето?

Времето е най-ценният ресурс, а навиците, свързани с управлението му, остават за цял живот. Ефективната организация на времето е възможна само когато има ясно поставени приоритети, а в първи клас те със сигурност са различни. Направете списък с колкото се може повече неща, които детето прави по принцип през деня – включете всички дейности, които извършва през седмицата (и ежедневните, и специфичните – тези, които върши веднъж или два пъти седмично). Задължително ги запишете на лист хартия. Отбележете дейностите, които са най-важни и бихте искали детето да им обръща повече внимание. Задайте им точно определено време, маркирайте ги с различен цвят. Нанесете ги в седмичната програма. Отделете време за обсъждане с партньора си, разпределете отговорностите между възрастните. Важно е всеки да поеме личен ангажимент във връзка с активното управление на времето на детето.

Основните задачи:

Водене и вземане от училище – воденето трябва да е 15 минути преди началото на първия учебен час. Вземането от училище да е навреме. Това е важно не само за учителите, а и за детето ви. То ще остане с усещането, че е значимо за вас, а не забравяно или пренебрегвано от най-важните за него хора – ВИЕ, родителите му. А също така – вземайки го навреме – вие изграждате у него умението за точност и отговорност към поетия ангажимент. Ако все пак ви се наложи да закъснеете, можете да намерите начин да го уведомите предварително.

Извънкласни занимания (език, спорт, изкуство и т.н.) –  принципът, който ви препоръчваме, е „По-малко е повече”. Започнете учебната година с по-ниска натовареност по отношение на извънкласните дейности и достатъчно време за игра. Не включвайте повече от две дейности, едната от които задължително да е спорт.

Подготовка на домашните –  правилото е следното: „Известна помощ – да, повече помощ – не, продължителна помощ – никога!” Не бива да забравяме, че все пак става дума за помощ. Никога не подготвяйте домашните вместо децата. В противен случай оценките в училище ще са ваши, а детето никога няма да се научи да се справя само.

Фиксиране на времето за лягане – веднъж залегнало в дневното разписание, то трябва да бъде отстоявано с непоколебима решителност. Не се поддавайте на емоционално изнудване. Пълноценният сън и достатъчното време за почивка са изключително важни за здравословния начин на живот, а здравето на детето е ваша отговорност. Не допускайте да имате чувство за вина и не водете преговори. Кажете категорично: „Времето за лягане е в девет.”

Домашните задължения – започването на учебната година не е повод да освободите детето от изхвърлянето на боклука, разхождането на кучето и най-вече оправянето на стаята. Всички домашни задължения трябва да имат своето място в седмичната програма.

Занималнята

От 2010 г. на много места беше въведено целодневно обучение за първи клас с тенденция постепенно да бъдат осигурени условия то да стане задължително. За съжаление все още малко училища предлагат истинско целодневно обучение, в което усвояването на знания се редува с игри, спорт и творчески занятия в съответствие с изискванията за здравословен начин на живот. На повечето места първокласниците просто остават след училище на занималня, където да се подготвят за следващия ден.

Ако във вашето училище нещата са организирани така, че трябва вие да изберете дали детето ви да остане на занималня, а вие се колебаете какво решение да вземете, предлагаме да изпробвате следното: вземете един лист и го разделете на две части. Озаглавете първата колона „Предимства“ и включете в нея всички позитиви от това детето ви да посещава занималнята – ще е на сигурно място,  ще се учи да учи, ще си подготвя уроците по програмата за следващия ден и вечер няма да е необходимо да пише домашни, ще общува с приятели и връстници и т.н. В графата „Недостатъци“ впишете всичко, което ви притеснява – например, че детето ви ще прекара цял ден зад чина, затворено в клас, че няма да има възможност само да планира дневния си график и че няма да се научи на самостоятелност, че понякога няма да се е подготвило добре и ще се наложи и вечер вкъщи да продължи с ученето и т.н. Това със сигурност ще ви улесни да вземете правилното решение.

Препоръчително е да се срещнете и с възпитателя в занималнята, да придобиете представа за неговата личност и професионална подготовка, да разберете правилата и условията, в които ще се подготвя детето ви. Важно е да постигнете съгласие относно това, какво можете да очаквате от работата в занималнята и какви са вашите отговорности. Добре е и двамата родители да поддържат комуниакация с възпитателя – той също има ценна информация за детето ви – как общува с връстниците си, какво му е лесно и приятно за учене и къде има нужда от допълнителна помощ, какви други интереси е забелязал (обича да рисува, да пее…)

 

 ХРАНЕНЕТО

В детската градина независимо от това, дали харесвахте храната или не, знаехте с голяма степен на сигурност, че детето ще бъде нахранено. Сега нещата не стоят съвсем така. За да организирате храненето, трябва да сте наясно с няколко неща.

В повечето училища има стол. В него на децата се предлага обяд, който включва първо, второ и трето. Столът работи по рецептурници, изготвени от МЗ за детско и ученическо хранене. Всеки стол има различна организация за продаване на купони. Общото е, че част от цената на храната се поема от общината.

Като родител вие имате право да посетите стола и да се информирате за фирмата арендатор, да поискате нейните лицензи и разрешителни, както и да получавате постоянна информация за всекидневното меню. Важно е да попитате: кой и кога ще води детето в стола, какви са цените на купоните, къде и на какъв период от време се продават, къде можете да се информирате за дневното меню и кога можете да посетите стола.

Някои столове предлагат на първолаците закуска  в 10 часа. Тя включва топла напитка (чай или мляко) и някаква тестена закуска (обикновено приготвена в самия стол). Винаги имате възможност да  сложите в раницата на детето кутия с нарязан плод или зеленчук, които то да изяде в голямото междучасие.

Във всички училища има бюфети. Според изискванията на Наредба № 37/21. 07. 2009 г. на МЗ за здравословно хранене на учениците в тях задължително трябва да се предлагат вода, чай, топъл шоколад, плодови напитки, различни видове млека, плодове и зеленчуци, но е забранено да има всякакви пържени зърнени и картофени изделия, всички видове снаксове, чипсове, пържени ядки, шоколадови изделия, сладкиши с високо съдържание на захар и мазнини, както и сухи супи и бульони. Хубаво е да посетите бюфета на училището и да разгледате какво продават. Също така да поговорите с детето си за какво ще използва парите, които е получило от вас.

От 2011 г. в България стартира горещ телефон към Българската агенция по безопасност на храните – 0700 122 99. Телефонът работи от 08.00 до 21.00 ч. На него можете да сигнализирате за всякакви нередности, свързани с храната в училищните столове или бюфети.

 

ВОДАТА

Пиенето на достатъчно количество вода всеки ден е жизненоважно за подрастващия организъм. Затова не забравяйте шишето с вода. Да, ама не. Децата мислят, че мама или тате ще го сложи в чантата, а те мислят, че детето си го е взело. Може би е най-добре  детето да отговаря за вземането на шишето, а някой от родителите да проверява дали е сложено в раницата вечер преди лягане. Шишето с вода в чантата ще предпази детето и от изкушението да си купи газирана или подсладена напитка, когато е жадно, или да пие вода от чешмите в училищните тоалетни, където невинаги условията са добри.

 

ТОАЛЕТНИТЕ: 70% ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА „СТИСКАТ“ В УЧИЛИЩЕ

Това е тема, за която всички избягваме да мислим. Приели сме я като даденост и подобно на щраус упорито крием главата си в пясъка. Не допускайте детето да започне учебната година, без да сте посетили училищната тоалетна заедно. Не го оставяйте да се справя с това предизвикателство само. Много първокласници в училище виждат за първи път в живота си тоалетна с дупка. За малките дечица това е сериозен стрес. Повечето родители си мислят, че тоалетните с клекала са по-хигиенични. Безсмислено е да спорим дали е така, но не бива да забравяме колко е трудно да ги използваш, без да напръскаш краката си до коленете. Важно е да помогнете на децата да преодолеят стреса на тема тоалетна. Научете ги задължително да измиват ръцете си след ползването на тоалетната, както и да ползват мокри кърпички. Заведете ги в училищната тоалетна, помогнете им да я използват и най-вече – успокойте ги.

Стискането, или въздържането от ходене до тоалетна, може да предизвика редица проблеми:  хроничен запек, дехидратация (защото децата се въздържат да пият вода в училище), психологичен дискомфорт и др.

Национална мрежа за децата проведе проучване сред над 800 ученици относно мнението им за тоалетните в училище. Оказва се, че повече от 2/3 от тях се въздържат да ползват училищните санитарни възли – не за друго, а защото в тях няма вода, тоалетна хартия, сапун, вратите не се затварят, а хигиената е… под въпрос.

 

Каква е твоята реакция?
Вълнувам се
0
Глупаво
0
Любов
0
Не знам
0
Щастие
0
Виж коментарите (0)

Остави коментар

Your email address will not be published.

© 2022 GolemiteIMalkite.bg. Всички права запазени!

Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре