Сега четеш
Проговарянето

Проговарянето

Всеки родител очаква с нетърпение първите думички на своето дете. На каква възраст обикновено това се случва, пред какви етапи на развитие на речта се преминава, могат ли родителите да стимулират проговарянето? На тези и още интересни въпроси потърсихме отговори от логопеда Антоанета Георгиева.

 

Какви са етапите на развитие на речта от 0 до 3 години?

През цялата първа година се овладяват правилата за общуване, структурата на езика и участието в диалога, в разговора. Към 8-ия месец завършва разпознаването и разграничаването на звуковете на родния език, а към 9-ия детето започва да разбира значението на прости и често използвани думи. Около 10-12-ия месец то изговаря първите си думички, макар и неправилно, а към година и половина започва да свързва две думи заедно в изречение. Следват изреченията от три думи, после простите разширени изречения, въпросителните и отрицателните изречения, а накрая и сложните изречения.

Сложността и специфичните трудности на родния език определят възрастта, на която в основни линии завършва овладяването на граматиката на езика. Едноезичните български деца до третия си рожден ден би следвало да са овладели цялата граматична морфология и синтаксиса на всички видове изречения, а през четвъртата година започват да овладяват и структурата на текста, на разказа.

Звуковете са с различна трудност и сложност, затова не се появяват по едно и също време. За българския език най-трудни, най-късни и най-често нарушавани са съгласните „р“,“л“, „ш“, „ж“, „ч“.

На каква възраст се очаква да проговори детето?

Детето не проговаря, когато достигне до определена възраст, а когато достигне определен обем на активния речник – между 50-тата и 100-ната дума. Думите трябва да са от различни части на речта, за да могат да се използват като части на изречението. Човек проговаря един език, когато може да говори с изречения, детето проговаря на родния си език, когато започне да прави комбинации от две думи, които ние наричаме двусловни изречения. Много фактори влияят върху проговарянето на едно дете, възрастта не е единственият.

Вярно ли е, че момичетата проговарят по-рано?

За подобно твърдение са нужни доказателства, т.е. данни от изследвания на голям брой деца, с многогодишно проследяване. Съществуващите данни от изследвания не доказват, че момичетата проговарят по-рано от момчетата. Както има рано проговорили момчета, така има и късно проговорили момичета.

Докога родителите спокойно могат да изчакат проговарянето и кога трябва да се обърнат към специалист?

Както вече знаем, преди изговарянето на думи има много други прояви на общуване при малкото дете, които са свързани с по-късните етапи на вербализация, затова е добре родителите да следят поведението на бебето и наблюдават кога какво се появява. Все пак, ако детето не вокализира, т.е. няма никакви „думи“ до 2-годишна възраст, е добре да се направи консултация с логопед.

Как родителите да стимулират проговарянето?

Преди всичко като следват правилен режим на отглеждане. Ако свалянето на пелените закъснява, ако след година и половина продължава храненето с пасирана храна, ако детето е пред телевизора часове наред и се успокоява само с телефон, не можем да се самоуспокояваме, че то само ще си проговори. Още след раждането бебето се включва в социалния свят на хората в семейството, развива се емоционално, овладява играта, опознава физическия свят на предметите и обектите. Осигурявайки му целия този естествен път на социализиране, родителите стимулират и проговарянето на детето, но това не е самоцел. Ние говорим, докато общуваме с другите хора и освен изговарянето на звукове, предаваме, получаваме и преработваме и неезикова информация, която обичайно е около два пъти повече от езиковата.

На три години приблизително с колко думи вече разполага малкото човече? А на пет?

Основната комуникативна единица при общуването ни с устния език е изречението, а не думата. Богатството на речника е важен показател за социализацията на човека на всяка възраст, но не е критерий за степента на владеене на езика, нито за равнището на езиковото развитие. Каква полза от многото думи, ако не можем да образуваме с тях изречение, чрез което да изразим мисълта си? Още повече, че семантичната система е най-пряко зависима от средата на индивида. На три години детето трябва да може да говори поне с прости разширени изречения и да има относително добра разбираемост на говора. На пет вече трябва да може да разказва преживяна случка, да използва всички сложни изречения и да изговаря правилно звуковете.

Бебешкото говорене от страна на родителите пречи ли на правилното изговаряне?

Да! Детето се учи да говори езика, който чува, за него той е моделът, целта, стандартът. Крайната цел на езиковото развитие при децата е езикът на възрастните.

Кога е нужна консултация с логопед?

Добре е родителите да си сътрудничат с педиатъра на детето. Когато обаче имат въпроси или нещо в поведението на детето ги безпокои, дори и ако лекарят ги успокои, че „то е още малко“ и „има време, ще го израсте“, е добре да се посъветват и с опитен и квалифициран логопед. Изчакването детето да порасне е само загуба на изключително ценното време до 3-годишна възраст, когато мозъкът е изключително пластичен и много по-лесно и по-бързо може да се навакса изоставането в развитието.

 

Каква е твоята реакция?
Вълнувам се
0
Глупаво
0
Любов
0
Не знам
0
Щастие
0
Виж коментарите (0)

Остави коментар

Your email address will not be published.

© 2022 GolemiteIMalkite.bg. Всички права запазени!

Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре