Сега четеш
Сугестопедия

Сугестопедия

Вероятно сте чували за различните алтернативни методи на обучение – Монтесори, Глен Доман, Валдорфска педагогика… А знаете ли, че сред тях има и един български, т. нар. сугестопедия? За да разберем повече за тази методика, се срещнахме с Ангелина Миразчийска, детски сугестопедагог. Позаинтересувахме се кои са основните принципи на сугестопедията, коя е причината децата по-бързо и лесно да усвояват нови знания и как можем да я приложим в домашни условия.

 

Какво представлява сугестопедията?

Сугестопедията е създадена през 1966 г. от проф. д-р Георги Лозанов, български невролог, психолог и педагог, като методика за разкриване и оползотворяване на необятния човешки потенциал за учене и личностно развитие. Проф. Лозанов създава институт, както и департамент на Софийския университет, който анализира резултатите от сугестопедичното обучение на деца, младежи и възрастни и данните му сочат, че с метода на сугестопедията трайно се усвоява многократно повече материал, при това без стрес и умора. Заинтригувани от тези постижения, през 70-те години на миналия век, учени и изследователи от цял свят започват да се стичат към България, за да видят на място как се постигат тези впечатляващи резултати. През 1978 г. от ЮНЕСКО изпращат специална комисия, която наблюдава и анализира сугестопедичното обучение, сравнявайки резултатите му с тези на традиционните методи. Заключението на комисията е, че „сугестопедията е по-висш метод на обучение както в сферата на чуждоезиковото обучение, така и по всички останали предмети, изучавани в училище“. От тогава насам сугестопедията претърпява развитие, което е плод на усилията на учени и педагози от цял свят, но все пак особен принос имат проф. Евелина Гатева, която обогатява сугестопедичната методика с изразните средства на операта, театъра, изобразителното изкуство и балета, и Ванина Бодурова, която основава фондация на името проф. Лозанов и проф. Гатева.

 

Какви са принципите на сугестопедията?

Любов. Когато обичаш това, което правиш, не пестиш усилия и не те плашат никакви предизвикателства. Преподавателят-сугестопедагог обича учениците си – това означава, че ги приема такива, каквито са, грижи се да развиват талантите си и им помага да изживяват най-добрата част от себе си. Същото се отнася и за самия сугестопедагог – той се грижи за развитието на собствените си таланти и дава личен пример, защото в сугестопедичните занимания престижът и професионализмът на преподавателя са определящи за успеха.

Свобода. Учениците имат свободата да избират по какъв начин да се включат в сугестопедичните занимания според това дали учат най-добре чрез слушане, наблюдение, движение, говорене, размишление. Често учениците и учителят влизат в роля и избират каква история да разкажат или каква ситуация да разиграят. Разбира се, преподавателят има конкретни цели и план на урока, но оформлението му е като една голяма игра, в която се преплитат лексика и граматика, предварително аранжиране и импровизация, радост и сериозност. В тази игра всеки участник е свободен да определи ролята си и да намери мястото си. Свободата в сугестопедичните занимания е огледало на свободата в живота, където всеки избор води до поемане на отговорност за последствията, затова сугестопедичните уроци са отлично средство, с което подрастващите усвояват необходими житейски уроци и житейски умения.

Убеденост, че нещо необикновено се случва. Преподавателят-сугестопедагог вярва, че учениците му са необикновени и имат потенциал за необикновено високи постижения. Вероятно сте чували за експеримента, в който разделят ученици с еднакъв успех на две групи и поверяват обучението им на двама различни преподаватели. На единия преподавател казват, че ще работи с група изключително надарени деца, а на другия – с деца с успех около средния. След известно време установяват, че първата група деца действително постигат много по-високи резултати от втората.

Многократно увеличен материал. Участниците в един сугестопедичен курс усвояват от 3 до 5 пъти повече материал, отколкото участниците в курс по друга методика. Как е възможно това? Представете си сугестопедичния курс като пъзел от 1000 парченца, за нареждането на който имате същото време като за пъзел от 200 парченца. Вие получавате всичките 1000 парченца наведнъж, мобилизирате се и започвате да нареждате – първо сглобявате група от 3-4 парченца, после още няколко групи, след това с помощта на фантазията и асоциативното си мислене оформяте все по-големи и многобройни групи и накрая получавате цялата картина на наредения пъзел. Освен това, не сте сами – с вас са преподавателят и групата, с която не се конкурирате, а си сътрудничите.

Възприемане на частта чрез цялото. В сугестопедията няма изучаване на изолирани звуци, срички, думи, нито фиксиране върху термини и понятия. Всичко се изучава в неговата цялост, така, както го използваме при реалното общуване в живота. Сентенцията „Всичко е във всичко“ важи с пълна сила за сугестопедията, където непрекъснато се правят взаимовръзки между различни сфери на знанието, между изучаване на чужд език, изкуство, философия, психология, история, география, физика, математика, музика. Сугестопедичното учене е цялостно преживяване, което ангажира не само интелектуалния капацитет на децата, а и всичките им сетива и емоции.

Използване на „златното сечение“. Златното сечение представлява съотношение, при което, ако нещо е разделено на две неравни части, то по-малката част се отнася към по-голямата, така както по-голямата към цялото. Човешкото око възприема като хармонични и красиви предмети, сгради, предмети на изкуството и природни обекти, чиито пропорции са оформени според златното сечение. Нашите биоритми са в това сечение, затова не чувстваме умора при сугестопедичните занимания, чието времетраене е разпределено според златното сечение. Подредбата на сугестопедичните зали, сугестопедичните материали и табла също са според хармонията на златното сечение. Венец на сугестопедичното изкуство са концертните сеанси, при които сугестопедагогът чете увлекателна история с интонация и темпо, сливащи се с класическа музика от Моцарт, Бетовен, Чайковски и други. Концертният сеанс следва пропорциите на златното сечение и това води до естествено, неусетно и трайно запаметяване на лексиката и граматиката, включени в историята.

Естетика и класическo изкуство. Класическото изкуство е неразделна част от сугестопедичния курс. То присъства чрез концертните сеанси, чрез репродукции на класически картини, цитати от класически произведения, пеене на класически песни. Естетиката в сугестопедичната програма е в отношението на сугестопедагога и в оформлението на учебното пространство и стимулира децата да учат пълноценно и с желание и да изграждат общност с етични взаимоотношения.

 

От каква възраст децата могат да се обучават чрез сугестопедия?

От началото на жизнения си път ние се учим, възприемаме и реагираме на различни стимули. Отчитайки факта, че сугестопедията е групова педагогика и предимствата й се разкриват най-пълноценно при работа в екипна среда, сътрудничество и взаимопомощ, заниманията е добре да започнат от 3-4- годишна възраст, когато децата вече са способни да се социализират.

 

Защо четенето, писанетои ученето на чужд език са лесни и приятни за децата чрез този метод?

Защото стават на игра. Децата са заинтригувани от самото начало на урока чрез кратък театрален етюд, започнат от сугестопедагога, в който, ако пожелаят, могат да се включат и те. Слушат или четат интересни истории, чрез практически дейности откриват интересни факти за заобикалящия свят, творят. И всичко това се случва в спокойна и подкрепяща среда, без страх от изпитване и оценяване, в група до осем деца, където всяко може да зададе въпросите си и да изяви талантите си. Няма принуда за изпълняване на определена задача по определен начин – сугестопедагогът използва разнообразни обучителни подходи, с които да ангажира децата в групата според начина, по който учат най-добре. За някои деца този начин може да е чрез наблюдение или слушане, за други – чрез разговор или действие. Това многообразие прави уроците много динамични, с често сменящи се дейности… Именно това допада на децата и те остават свежи и любопитни не само до приключване на сугестопедичните занимания, а и след това – в ежедневието.

 

За колко време се научават децата при вас да четат и пишат? А да водят разговор на чужд език?

Един месец е времето, в което децата усвояват началните умения за четене, писане или разговаряне на чужд език. През този месец те вече са се ориентирали каква е крайната цел, която искат да достигнат и са си изградили мотивация за полагане на труд в дългосрочен план. Децата осъзнават, че този месец им е дал основата, но тепърва им предстои вълнуващото пътуване към нови открития и нови умения и те са готови да вървят с радост по него. Този първи месец разпалва искрата на желанието за учене и усъвършенстване през целия живот.

 

Как преминава един час със сугестопедия, с какво е различен от този в училище?

Сугестопедичният час е умален модел на целия сугестопедичен курс – в него има и пеене на песни за неусетно усвояване на полезни фрази и добро произношение, и влизане в роля от театрален етюд за мобилизиране на речниковия запас и преодоляване на страха от грешки, и образователни игри (в устна, писмена или комбинирана форма) за усвояване на граматиката и лексиката, и четене на увлекателни истории, и вплитане на художествени дейности за активиране на творческия потенциал. Тъй като децата в сугестопедичната група са между четири и осем, те имат много повече възможност, отколкото в училище, да се изявят и да получат индивидуално внимание. Голям плюс е спокойната учебна среда, с качествено организиран и провеждан учебен процес, с ясни и последователно прилагани правила. Родителите споделят, че в резултат на сугестопедичните занимания децата им стават много по-уверени и самостоятелни и повишават успеха си по всички предмети в училище.

 

Каква е твоята реакция?
Вълнувам се
0
Глупаво
0
Любов
0
Не знам
0
Щастие
0
Виж коментарите (0)

Остави коментар

Your email address will not be published.

© 2022 GolemiteIMalkite.bg. Всички права запазени!

Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре