как да помогнеш на детето

От какво се страхува детето?