Сега четеш
Детето в света на емоциите

Детето в света на емоциите

Забързани в това да нахраним, облечем, обгрижим детето, често забравяме за онзи друг невидим свят – светът на преживяванията, чувствата и емоциите. А той е изключително важен както за нас, възрастните, така и за децата.

Как да разберем какви чувства изпитват децата и как да им помогнем самите те да ги усетят и осмислят така, че не само да могат да ги изразят по подходящ начин, но и да се научат да разбират емоциите на другите? В търсене на отговор на тези и други въпроси се срещнахме с Милена Манова, създател на интерактивната книга-игра „Усещам, мисля, разбирам… своето тяло“.

Разкажете ни повече за най-новия си проект „Усещам, мисля, разбирам своето тяло”!

Идеята ми беше да създадем интерактивна книга-игра, която да направи връзка между тялото на детето и неговите преживявания, като му помогне да осмисли и разбере основните емоции: гняв, страх, тъга и радост. Основната й цел е да подобри емоционалната и социална компетентност на децата и родителите във връзка с  емоциите, телесния им израз, потребностите на детето и общуването му с другите.

Работата с тялото е дефицитна и като правило се пренебрегва. Вярвам, че отношението към тялото и емоциите има пряка връзка с мисленето за здраве и болест.

Какво точно представлява тази книга-игра?

Тя е разположена в кутия и съдържа 22 игри под формата на карти, които дават съществените указания. Игрите са представени в две групи. Първата се отнася до представата на детето за себе си, неговите мисли, потребности и реакции, а втората група разглежда основните емоции – страх, гняв, тъга и радост, и техния телесен аналог. Игрите от втората група са разпределени в отделни пликове. Всяка от емоциите е обозначена с отделен символ и цветове. В кутията се съдържат и две човешки фигури с различен размер, върху които може да се рисува. Всичко е създадено така, че да може детето да рисува, да разполага, да апликира и да осмисля преживяванията си, без страх, че нещо може да се повреди.


Какви чувства изпитват децата? Техните чувства различават ли се по нещо от тези на възрастните?

Емоциите са първичните ни реакции към това, което възприемаме от външния свят или са свързани с вътрешните ни преживявания. Чувствата са осъзнати и трайни. При децата обикновено една емоционална реакция бързо се сменя с друга, емоциите им се отличават с бързопреходност и нетрайност. Естественото състояние на децата е да са щастливи! Чрез играта най-точно може да се долови какви са преживяванията на децата. Възрастните са склонни да анализират, блокират или да остават за дълго време в емоциите си. Чувствата винаги са рефлексия на вярванията на човека за света, за отношенията с другите хора и за себе си.

Защо е важно децата да се научат да разпознават емоциите – своите и чуждите?

Когато осъзнаваме емоциите, сме по-здрави. Наясно сме какво се случва с нас, какви са нашите мисли и реакции. Когато им се доверим, можем да вземем правилните решения. Чрез интерактивната книга-игра „Усещам, мисля, разбирам… своето тяло“ се учим да чуваме, разбираме и разграничаваме къде и какво усещаме. А когато едно дете разбере своите емоции, то ще успее да развие емоционалното си съзнание и да е по-наблюдателно и чувствително и към емоциите на другите.

Каква е твоята реакция?
Вълнувам се
0
Глупаво
0
Любов
0
Не знам
0
Щастие
0
Виж коментарите (0)

Остави коментар

Your email address will not be published.

© 2022 GolemiteIMalkite.bg. Всички права запазени!

Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре